PERHIT-studie

pat.jpg

Vårdcentralen medverkar i forskning genom att utveckla nya arbetsmetoder. Nu pågår PERHIT - studien. 

Läs mer

Äldremottagning

Äldre kvinna utanför

Mottagningen är till för dig som är 75 år eller äldre och som är listad på Garnisonsgatans Läkargrupp. Vi vill erbjuda en bättre vårdkvalitet och förbättra samverkan för våra äldsta patienter. Störst behov av hälso- och sjukvård finns bland våra äldre och vi vill göra det enkelt för dig att söka vård genom att ha ett särskilt telefonnummer: 

042-617 62 02.