ARBETSTERAPEUT

På vår mottagning kan du få hjälp av vår arbetsterapeut med hälsobesvär som begränsar dig att deltaga i dagliga aktiviteter. Vi gör en bedömning, behandling /rehabilitering samt ger dig råd och information om hur du ska må bra i din vardag. Du får hjälp med förskrivning av hjälpmedel som passar dig bäst. 

  • Aktivitetsbedömning/ADL

  • Minnesbedömning/demensutredning 

  • Ordination av elrullstol/drivaggregat till manuell rullstol

  • Träning av händer efter operation eller sjukdom

  • Utprovning och tillverkning av ortoser ​