DISTRIKTSKÖTERSKA

På vår mottagning får du hjälp av våra distriktssköterskor med bland annat: 

  • Injektioner

  • Vaccinationer

  • Suturtagning

  • Blodtryckskontroller

  • Såromläggningar

  • Kateterbyten​

  • Inkontinenshjälpmedel 

  • Omläggningar av PICC-line

  • Tobaksavvänjning

  • Livsstilsförändring

​